14. august 2019

11.000 eksemplarer af LIKE er allerede udsendt til landets grundskoler og gymnasier

D.U.D.E's undervisningsmateriale LIKE er en grundbog i digitale temaer, som er et nyttigt redskab til at sætte digital dannelse på skoleskemaet. Mange elever og lærere har allerede haft glæde af bogen, der kan downloades eller rekvireres i fysisk format - alt sammen gratis med støtte fra TrygFonden på: digitaluddannelse.org 

Her findes desuden også ressourcer til undervisning i materialet såsom forløbsplaner, matematikopgaver, spil mm.

Her ses en klassse på Campus Bornholm med deres lærer Christoffer Appelrod