7. marts 2019

LIKE er lanceret!

Den 7. marts 2019 udkommer bogen LIKE - Shitstorme, fake news, fear of missing out. What’s not to like?, der er redigeret af mediekonsulent Camilla Mehlsen og professor Vincent Hendricks fra Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet. Bogen sætter fokus på de mange områder, hvor børn og unge rammer det digitale liv. Fra fake news og misinformation, til digital mobning, gruppepres, billeddeling og de mange udfordringer som sociale medier skaber for unges identitet og udvikling.

Om formålet med undervisningsmaterialet siger professor Vincent F. Hendricks: 
”Den digitale dannelse om alt fra fake news til ansigtsløs kommunikation, skal bidrage til at fostre myndige og autonome individer, som bruger fornuften og kritisk forholder sig til sig selv, fællesskabet og samfundet. Digital myndighed og dømmekraft er derfor et væsentligt mål for digital uddannelse, og for projektet."

Testet blandt lærere og elever

Undervisningsmateriale er testet på elever i gymnasiet og i folkeskolens ældste klasser, der har gennemprøvet bogens øvelser og arbejdet med bogens forskellige emner.

Camilla Mehlsen siger: 
”Vores afprøvninger i skoler og gymnasier har vist, at der er et udtalt behov for, at børn og unge lærer om digital dannelse og sammen taler om deres liv på digitale og sociale medier. Der er brug for, at unge er mere bevidste om, hvad deres digitale adfærd og handlinger betyder for dem selv og andre, og der hjælper det at tale om det i en faglig kontekst, hvor begreber forklares i sættes i relation til de unges brug af smart phones og sociale medier”.

 Projektet Digital (Ud)Dannelse for Unge (D.U.D.E) er finansieret af TrygFonden og har til huse på Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved Københavns Universitet. CIBS er finansieret af Carlsbergfondet og Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet. Bogen LIKE er gratis for skoler og uddannelsesinstitutioner og kan rekvireres på projektets hjemmeside på www.digitaluddannelse.org, hvor man kan finde mere information, vejledninger, bogen online og eksempelvis også teste sin viden om fake news og misinformation på nettet.

Kontakt bogens redaktører:

Camilla Mehlsen, camilla@mehlsenmedia.dk
Vincent F. Hendricks, vincent@hum.ku.dk