16. august 2018

Camilla Mehlsen giver 7 argumenter for indførelsen af mobilforbud på skoler til Kommunikationsforum.dk

I artiklen fremhæver Camilla Mehlsen, at smartphonen ofte indgår i klasserummet som et forstyrrende element, der optager elevernes opmærksomhed – frem for at fungere som et nyttigt læringsredskab. Hun påpeger, at selvom smartphonen har visse funktioner, der kan være relevante i en undervisningssammenhæng, så er det ikke en overbevisende grund til, at den konstant skal ligge i lommen og være tilgængelig for klassens elever. Dog understreger hun, at et mobilforbud ikke er nok til skabe digital dannelse, fordi den dannelsesmæssige opgave bunder i, at eleverne opnår større kendskab til deres egen brug af telefonen.

Link til artiklen