Digital (Ud)Dannelse

Det forskningsbaserede undervisningsprojekt D.U.D.E. – Digital (Ud)Dannelse består af fire dele: undervisningsmaterialet LIKE, ungeindsatsen De Digitale Ambassadører, en online-platform samt en forældreinvolveringspakke. Alle dele er rullet ud i løbet af 2019-2020. D.U.D.E. er finansieret af TrygFonden og har til huse på Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved Københavns Universitet. CIBS er finansieret af Carlsbergfondet og Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet.

D.U.D.E. er baseret på et klassisk oplysningsideal om myndighed og selvbestemmelse og en demokratisk tilgang til uddannelse, hvor der ikke ensidigt doseres oppefra af lærere, forældre og andre autoriteter, men hvor elevernes – såvel som læreres og forældres – erfaringer er grundstenen. Den digitale dannelse i uddannelsen skal bidrage til at fostre myndige og autonome individer, som bruger fornuften og kritisk forholder sig til sig selv, fællesskabet og samfundet. Ellers kan demokratiet og friheden få trange kår i digitaliseringens tidsalder. Digital myndighed og dømmekraft er derfor et væsentligt mål for digital uddannelse.

På vores online platform: https://digitaluddannelse.org/ kan du downloade D.U.D.E.'s undervisningsmateriale i form af bogen LIKE, forløbs- og læringsplaner, spil mm.