Om D.U.D.E – University of Copenhagen

Digital uddannelse > Om D.U.D.E

Digital (Ud)Dannelse 

Digital (Ud)Dannelse - D.U.D.E er et tre-årigt forskningsbaseret dannelsesprojekt, støttet af TrygFonden og Carlsbergfondet, hvis formål er at lære børn og unge at forstå og agere i den digitale virkelighed, samt at give dem mod på at deltage i de digitale fællesskaber uden at blive hånet og nedgjort.

Der vælter dagligt enorme mængder af information af svingende kvalitet ud på nettet og de sociale medier. Hvis man som individ ikke har de fornødne redskaber til at sortere sandt fra falsk, samt kendskab til, hvordan information håndteres og videregives på en hensigtsmæssig måde, kan det være vanskeligt – hvis ikke umuligt – at navigere i den digitale virkelighed på fornuftig, dannet og demokratisk vis.

Med Digital (Ud)Dannelse – D.U.D.E skal den unge generation gøres bekendt med de relevante værktøjer til at kunne identificere og forstå strukturerne bag mobbebobler, lemmingeffekter, flertalsmisforståelser, samt spredningsdynamikken af alt fra rygter til fake news og de andre velkendte socialpsykologiske fænomener, der har vist sig at trives i allerhøjeste grad på nettet og de sociale medier.

For kun med en indsigt i, hvornår mislykket informationsprocessering kan føre eller har ført til kollektiv irrationel adfærd, vil de unge være i stand til at intervenere, og dermed afværge, de uhensigtsmæssige sociale dynamikker, der opstår i den digitale verden.

Projektet ledes af Prof. Vincent F. Hendricks og centeradministrator Amanda Houmark og er placeret på Center for Information og Boblestudier (CIBS) på Københavns Universitet, hvorfra det teoretiske fundament for projektet bliver udviklet. CIBS’ forskning bliver formidlet i et målrettet undervisningsmateriale, der blandt andet indbefatter en særligt udarbejdet online spilkampagne. Undervisningen foregår dels i klasseværelserne, hvor den varetages af lærerteamet, dels på efterskoler og på ungdomsuddannelser, hvor den varetages af et ung-til-ung ambassadørkorps, der gør materialet levende for målgruppen, blandt andet ved at inddrage genkendelige eksempler fra de unges digitale dagligdag. Der vil desuden blive gjort en væsentlig indsats for at involvere og engagere forældrene, der selvsagt har en stor aktie i deres børns digitale trivsel og dannelse.