Bjarke Malmstrøm Jensen

Projektleder for forældreinvolveringen

Bjarke har gennem de seneste 15 år arbejdet med at fremme læring og trivsel i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Eksempelvis har han udviklet og gennemført større projekter og undervisning på skoler og ungdomsuddannelser over hele landet.

Da forældre spiller en stor rolle for deres børns trivsel og læring, har forældreinvolvering været et centralt tema i Bjarkes arbejde. Han har fra oplæg på gymnasier fået indblik i, at forældre i høj grad ønsker at involvere sig i deres børns digitale dannelse og trivsel.

Bjarkes rolle i D.U.D.E. er, at udvikle aktiviteter og materialer, der involverer forældrene til de børn og unge, som deltager i projektet. Målet er, at forældre og unge engagerer sig sammen og oplever, at det er meningsfuldt, interessant og sjovt. Det er derfor en vigtig del af hans arbejde at inddrage og tale med forældre og unge om deres holdninger og synspunkter til digital dannelse.