Camilla Mehlsen

Projektleder for undervisningsmaterialet 

Camilla rådgiver uddannelsesinstitutioner og organisationer om digitalisering og holder foredrag om digital dannelse og læring. Hun er forfatter til flere artikler og udgivelser om digitale børn og unge, blandt andet den forskningsbaserede debatbog Teknologiens testpiloter – 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid (Forlaget Mindspace 2016).

Camilla har ekspertise i at kortlægge og analysere uddannelsesforskning og omsætte viden til pædagogisk praksis og brugbare didaktiske løsninger. Hun har formidlet viden om børn, unge og uddannelse i 15 år, blandt andet som specialkonsulent på Aarhus Universitet, mangeårig redaktør af magasinet Asterisk om aktuel uddannelsesforskning, kommunikationschef for forskningsinstitutionen Learning Lab Denmark og forlagschef for Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag

Camilla er projektleder for den didaktiske enhed, der skal udvikle og afprøve undervisningsmateriale til folkeskolens udskolingsklasser og gymnasierne.

Hjemmeside: mehlsenmedia.dk