CIBS Forskere

Det teoretiske fundament for undervisningsmaterialet bliver udviklet af forskere fra Center for Information og Boblestudier (CIBS). Forskningsenheden består af: 

Joachim Wiewiura
Joachim er ph.d.-studerende hos CIBS. Han bidrager til projektet med sin forskning i offentlige rum som informationsstrukturer, herunder hvordan fænomener som pluralistisk ignorance og informationskaskader muliggøres i det digitale offentlige rum.

Kathrine Elmose Jørgensen
Kathrine har skrevet speciale i sociologi i samarbejde med CIBS. Hun og bidrager til projektet med sin ekspertise inden for digital mobning og digital udskamning.

Mads Vestergaard
Mads er ph.d.-studerende hos CIBS og forsker i, hvilke betingelser, den nye, digitale medieverden udgør for debat og politisk meningsdannelse. Han bidrager til projektet ved at forsøge at fremme unges demokratiske dannelse, for eksempel ved at udvikle værktøjer til at gennemskue alt fra online manipulationstricks til fake news.

Paolo Galeazzi
Paolo er postdoc hos CIBS og forsker i, hvordan ikke-Bayesianske beslutningskriterier kan relateres til CIBS’ modeller for bobledannelse. Han  bidrager til projektet med sin viden inden for spilteori, blandt andet ved at udvikle øvelser, der skal træne de unge i at identificere forskellige spilteoretiske strukturer og dynamikker.

Rasmus K. Rendsvig
Rasmus er postdoc på CIBS. Han bidrager til projektet ved at formidle CIBS’ modeller for socialpsykologiske fænomener til målgruppen samt udvikle matematikopgaver om blandt andet fordeling af opmærksomhed på nettet.

Robin Engelhardt
Robin er postdoc hos CIBS. Han udvikler og implementerer eksperimenter online og i laboratorier, blandt andet med det formål at teste CIBS’ teorier for informationsstrømme i forskellige komplekse sociale sammenhænge. Han bidrager til projektet med data fra sine eksperimenter.