Studentermedhjælper 2

 Jeppe Høstgaard Poulsen

Jeppe er studentermedhjælper for de Digitale Ambassadører, som er en ung-til-ung-indsats med engagerede unge (20-25 år), der som ekspert-moderatorer underviser unge (15-19) i temaer som opmærksomhedsøkonomi, digitale forstyrrelser og forståelse af mekanismerne bag digital mobning og billeddeling uden samtykke. Han har ansvaret for planlægningen af klassebesøg og har været med til at udvikle og uddanne de Digitale Ambassadører.

 Jeppe studerer til dagligt By-, Energi- og Miljøplanlægning ved Aalborg Universitet København. Derudover er han aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse.