Mikkel Vinther

Projektleder: Mikkel Vinther

Mikkel er projektleder for de Digitale Ambassadører, en ung-til-ung-indsats med engagerede unge (20-25 år), der som ekspert-moderatorer underviser unge (15-19) i temaer som opmærksomhedsøkonomi, digitale forstyrrelser og forståelse af mekanismerne bag digital mobning og billeddeling uden samtykke.

Mikkel er samtidig højskolelærer på Krogerup Højskole, hvor han har udviklet faget Det Digitale Menneske, der har et bredt, fagligt take på de allestedsnærværende digitale udfordringer.

Derudover er Mikkel medlem af Landsstyrelsen for Ungdommens Røde Kors, tidligere ungdomsrådgiver i Kulturministeriet og i fem år tilknyttet Netværket af Ungdomsråd – paraplyorganisationen for alle frivillige ungdomsråd, -huse og –miljøer i Danmark.