Samarbejdspartnere

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har valgt at indgå i projektet, som de mener, er en vigtig spiller for elevernes alsidige udvikling. Kommunen har de seneste år gennemgået en øget digitalisering og har bl.a. været nogle af de første til at indføre en såkaldt 1:1-løsning som en del af deres digitaliseringsstrategi, hvilket indebærer, at hver elev har fået udleveret en digital enhed (iPad eller PC) til undervisningen.

Et af målene med Roskilde Kommunes digitaliseringsstrategi har været at fremme elevernes digitale dannelse, dvs. at lære eleverne at begå sig socialt, etisk og kritisk i en digital verden, samt at kunne reflektere over de muligheder og udfordringer, digitaliseringen giver.

Der har på baggrund heraf været et ønske i kommunen om forskningsbaserede handlingsstrategier, der kan hjælpe eleverne med at agere på en hensigtsmæssig måde på de sociale medier, således at de bl.a. kan håndtere de fænomener, der kan lede til digital mobning. Dette hviler på en tankegang om, at man ikke kan ikke adskille den mobning, der foregår på de sociale medier fra den, der foregår i skolen.

Hjemmeside: roskilde.dk