Forældreinvolvering

Denne indsats ledes af Bjarke Malmstrøm Jensen og går ud på at involvere forældre i deres børns digitale dannelse. For det første vil forældreinvolveringen give forældre redskaber til at støtte børn i deres arbejde med specifikke kompetencer inden for kommunikation, information og digitale teknologier. For det andet vil indsatsen understøtte forældres engagement i deres børns trivsel på de sociale medier.

Der er udarbejdet et materiale, der blandt andet inkluderer spil, øvelser, diskussionsoplæg og opgaver, som kan styrke skolers arbejde med at involvere forældre i elevers digitale dannelse og trivsel. Idéen er, at lærere kan anvende materialet, hvis de ønsker at fremme dialogen om emnerne ”digital dannelse og trivsel” mellem elever og forældre, eller hvis de ønsker at sætte emnerne på dagsordenen til forældremøder.

Emoji-spil

Ansigtsløs kommunikation er svært. Derfor har D.U.D.E. som del af undervisningsmaterialet udviklet Emoji-spillet, der kan anvendes i alle sammenhænge, hvor man ønsker at sætte fokus på digital dannelse og trivsel f.eks. i skolebestyrelser og på lærerværelset.

Du kan rekvirere spillet ved at skrive til projektkoordinatoren for D.U.D.E. på: benedikte.lindqvist@hum.ku.dk

Læs mere om Emojispillet HER